Wprowadzenie

 

Wał Pomorski - Linia Noteci


 

Wprowadzenie
Strona o Wale Pomorskim zawiera poza opisem Linii Noteci ( Netzestellung), jej odcinka zachodniego biegnącego nad Wartą od przedmieść Gorzowa (Czechowa) do Santoka  także inne ciekawe obiekty jak np. wielki jaz klapowy na Noteci w pobliżu Drezdenka czy węzeł w Wałczu. W planach, dalsze odcinki fortyfikacji Wału Pomorskiego. Na stronie znajdują się opisy schronów poszczególnych odcinków, mapy pozycji, plany obiektów, zdjęcia wewnętrznych pomieszczeń, opisy konstrukcji, uzbrojenia i zastosowanych pancerzy. Krótka historia obrazuje okres od powstania linii w latach trzydziestych, jej zdobycie przez Armię Czerwoną w 1945 roku oraz dzień dzisiejszy zapomnianych fortyfikacji. Na stronie "Konstrukcje" znajduje się opis typów obiektów ich wyposażenia bojowego i socjalnego oraz zastosowanych pancerzy.  

 

Trochę historii


  Wał Pomorski inaczej nazywany Pozycją Pomorską (Die Pommernstellung) jest linią fortyfikacji niemieckich wybudowanych w latach trzydziestych na wschodniej granicy Niemiec w rejonie Pojezierza Pomorskiego. Pozycja ta w założeniu twórców miała być tylko tzw. pozycją umocnioną, rozbudowaną pozycją polową osłaniającą rejony koncentracji wojsk i osłaniającą Pomorze Zachodnie w razie uderzenia wojsk polskich. Do 1937 roku zrealizowano  budowę fortyfikacji od Gorzowa Wlkp na południu aż do okolic Białego Boru i Polanowa (pd brzeg jeziora Bobięcińskiego). Dalej Wał pomorski miał być tylko tzw. odcinkiem mobilizacyjnym wzmacnianym fortyfikacją polową tylko na wypadek wojny i biegł w stronę Darłówka gdzie miał stykać się z Bałtykiem. 

Schron dwusektorowy. Linia Noteci.

Na Wale Pomorskim budowano  obiekty o niskiej odporności, C później B1 z rzadka tylko wzmacniane cięższymi schronami (panzerwerkami) typu B z kopułami pancernymi i rozbudowanym zapleczem (grubość ścian 1,5m pancerzy 250-300mm). Szeregowe schrony budowano w odporności C tzn. grubość ścian 0,6m a pancerzy 60 mm lub B1 u których grubość ścian wynosiła 1m a płyt pancernych 7P7 ochraniających podstawowe uzbrojenie tj. ciężki karabin maszynowy MG08, 100mm (ciężar 7,6 t), kopuł pancernych 120 mm. W większości więc obiekty te miały jedno lub co najwyżej kilka pomieszczeń bez rozbudowanego zaplecza socjalnego tak charakterystycznego dla fortyfikacji niemieckiej (np.OWB). Pozycja Pomorska budowana była w kilku etapach od 1932 do 1938/39 roku choć prace prowadzono także w roku 1944 gdy to wzmocniono niektóre odcinki polowymi fortyfikacjami ziemnymi i schronami Rs58c oraz rozbudowano odcinek mobilizacyjny na północy w kierunku Bałtyku. Na całej linii wykorzystywano naturalne przeszkody terenowe (jeziora, cieki wodne czy lasy) do wzmocnienia obrony słusznie uważając że mogą one skutecznie zatrzymać wojska zmechanizowane a sama piechota będzie miała duże trudności z pokonaniem umocnień. 

  Na południu, a więc na Linii Noteci takimi przeszkodami trudnymi do przebycia były rzeki, Warta i Noteć z ich zabagnionymi i szerokimi dolinami i wysokim północnym brzegiem na którym poza schronami rozlokowano punkty obserwacyjne i umocnienia polowe. Planowano tu budowę wielkich  jazów klapowych  w Drezdenku i Gorzowie (zbudowano tylko pierwszy) i mniejszych jazów na Piławie dla dodatkowego zalania niżej położonych terenów i uniemożliwienia forsowania rzek.  Na całej linii zbudowano wiele kilometrów rowów przeciwpancernych lub wbitych w ziemię pali drewnianych i stalowych, zasieków przeciw piechocie. Ważniejsze drogi zagrodziły stalowe szlabany ( Stare Bielice, Stare Osieczno) lub betonowe bloki z gniazdami do zamocowania szyn stalowych. Tylko część odcinków była rozbudowana w głąb i tak np. Linia Noteci posiadała szkielet drugiej linii w postaci schronów dowódczo bojowych. 

Rozlewiska Warty pod Czechowem ( widok ze skarpy doliny Wary i punktu oporu )
Zachowane transzeje na skarpie doliny Warty pod Czechowem.
  W czasie wojny Pozycja Pomorska pozostając na głębokim zapleczu nie przedstawiała według niemieckiego dowództwa i Hitlera żadnej wartości bojowej częściowo więc zaczęto ją rozbrajać przewożąc uzbrojenie i wyposażenie na fortyfikacje pierwszoliniowe np. Wał,Atlantycki. Takie podejście musiało się zemścić pod koniec wojny kiedy to nagle okazało się że tak Wał Pomorski jak i MRU stanęły na drodze Armii Czerwonej ku Berlinowi. W 1945 roku fortyfikacje pomorskie były już w znacznym stopniu przestarzałe a  niewielka głębokość linii umocnień powodowała trudności w obronie i ułatwiała przełamanie pozycji przez atakujące wojska. Największym problemem obrońców w 1945 roku nie była jednak odporność schronów, która w przypadku B1 nie mówiąc o B była właściwie wystarczająca ale brak właśnie wojska do ich obrony. 
  Często całe odcinki były nie obsadzone a silne węzły obrony dopiero obsadzane nielicznymi i zapasowymi oddziałami już w trakcie działań na ich przedpolu. I tak np. silny odcinek wału w Starym Osiecznie Armia Czerwona przełamała, fortelem zajmując most na Drawie, w momencie obsadzania pozycji przez oddziały niemieckie. Opisywany to odcinek flanki południowej Wału Pomorskiego czyli Linia Noteci miał być broniony przez jedną z dywizji zapasowych armii niemieckiej, ale w obliczu załamania się obrony na pn. i włamania się potężnego klina 2 i 5 Armii Uderzeniowej Gwardii w pozycje niemieckie w Starym Osiecznie i Krzyżu, został opuszczony prawie bez walki.

  Opisywana tu część odcinka Noteckiego (Netzestellung) powstała w 1937 roku. Był to końcowy okres intensywnej rozbudowy Pozycji Pomorskiej, schrony budowane w tym okresie były już mocno standaryzowane, wszystkie posiadały odporność B1 tzn. zabezpieczały przed wielokrotnym trafieniem pociskiem 120mm. Wszystkie też miały izby bojowe chronione wyłącznie płytami pancernymi (brak kopuł). Większość to obiekty jedno i dwusektorowe przeznaczone do prowadzenia ognia czołowego lub bardzo rzadko bocznego.

 

Dzień dzisiejszy fortyfikacji.


Czas niestety nie obszedł się dobrze z budowlami Pommernstellung. Część wysadzono jeszcze w czasie trwania wojny, większość już po jej zakończeniu spotkał los podobny. Najczęściej wysadzano całe obiekty lub tylko ich izby bojowe, co też prowadziło do znacznej dewastacji obiektów a pozyskane w ten sposób płyty pancerne oddawano do hut na przetopienie. Gdzieniegdzie pozostały zapomniane i jakimś trafem ocalałe pojedyncze schrony z płytami pancernymi. Niestety i te nieliczne ocalałe nie interesują w ogóle służb ochrony zabytków nie mówiąc już o władzach gmin czy samych mieszkańcach dla których najczęściej są to tylko zawalidrogi na polach i w obejściach. Powoli znikają ostatnie schrony Pommernstellung. Zachód słońca nad Wartą, widok ze schronu Zw.4a
Szeroko rozlana Warta po prawej Ob.4 (Czechów)
 W 1999 roku zasypany został zwałami ziemi (za sprawą Dożynek ponoć)  2 sektorowy schron broniący przeprawy promowej w Czechowie, coraz bardziej pogrąża się w śmietnisku jedyny posiadający płyty pancerne obiekt w tym rejonie, Zw.4a tak że już niedługo wejście do jego wnętrza będzie chyba niemożliwe. A częściowo zniszczony jednosektorowy schron w samym centrum Santoka też przedstawia widok rozpaczliwy. Stoją w niezłym stanie, choć corocznie zalewane przez wody Warty schrony nad jej brzegiem. Stosunkowo bezpieczne wydają się budowane na szczytach wzgórz obiekty drugiej linii choć i one ulegają powolnej dewastacji. Czy doczekają kiedyś lepszych czasów? Może wzorem podobnych obiektów w Polsce i na świecie ratowanych przez pasjonatów i władze kiedyś i one uatrakcyjnią przepiękne przecież okolice Santoka i doliny Warty.

 

Ob.4 (Czechów) zalany przez Wartę
Ob.5 (Czechów) zalany przez Wartę

Przewodnik - Jak dojechać - Linia Noteci Odcinek Czechów Santok.


Santok  (widok ze wzgórza obiektu Nr 7)

Santok - widok na dolinę Warty

   Jadących przez Gorzów zachęcam do zboczenia kilku kilometrów w kierunku Santoka Jadąc od strony Poznania jeszcze przed pierwszym mostem, na Kanale, skręcamy na lewo w kierunku Gdańska i następnie po przejechaniu nowego mostu przez Wartę na rondzie skręcamy w prawo na Czechów. Jadąc od strony Szczecina należy jechać cały czas prosto przez miasto aż do w/w ronda i dalej prosto na Czechów. Dojazd od strony Gdańska podobny też należy dojechać do ronda. Po przejechaniu kilku km w kierunku Czechowa nad samym brzegiem Warty znajduje się kilkanaście obiektów Wału Pomorskiego. Co istotne są one łatwo dostępne i dosyć dobrze zachowane jak na obiekty Wału Pomorskiego oczywiście. A być może jest to ostatnia okazja ich zobaczenia na własne oczy. 
Mapa strony
Home

   

Bibliografia
1."Wał Pomorski" Janusza Miniewicza i Bogusława Perzyka wydawnictwa MBP 6."Międzyrzecki Rejon Umocniony" Janusza Miniewicza i Bogusława Perzyka wydawnictwa MBP
2.Pozycja Środkowej Odry 1928-1945 T.Andrzejewski K.Motyl 7.Fortyfikacja Wczoraj i Dziś M.Rogalski M.Zaborowski
3.Wyposażenie socjalne obiektów fortyfikacji Niemieckiej 1933-1945 8.Materiały inwentaryzacyjne - Rafał Marcinkiewicz
4.Twierdza Europa J.E.Kaufmann R.M.Jurga 9. Fortyfikacja Tom XV
5.Zdjęcia i rysunki autora. Plany obiektów na podstawie materiałów źródłowych. 
Od Autora

  Strona o Wale Pomorskim a właściwie tylko jego południowej flance tzw. Linii Noteci zaczęła powstawać w 1999 roku jako uzupełnienie  poniekąd podstawowej mojej strony traktującej o Froncie Ufortyfikowanym  Łuku Odry i Warty - Festungsfront Oder Warthe Bogen czyli Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym - MRU.  W międzyczasie powstała witryna fortyfikacyjna - Fortyfikacje w Polsce integrująca nie tylko powyższe strony ale dodatkowo umożliwiająca zapoznanie się z innymi fortyfikacjami z terenu Polski. Aktualna wersja strony  jest jak sądzę docelowa i w miarę możliwości i czasu będzie powiększana o kolejne obiekty z długiej linii Pommernstellung.

  Mam nadzieję że strona ta będzie zachętą do zwiedzania osobiście tych ciekawych miejsc i umożliwi zapoznanie się z przykładami obiektów fortyfikacyjnych Wału Pomorskiego, którego schrony w większości zostały po wojnie zniszczone, często całkowicie. Dzisiaj pomimo unikalności tego typu budowli nie cieszą się niestety zainteresowaniem konserwatorów zabytków czy historyków nie mówiąc już o władzach gmin na których terenach leżą czy tym bardziej mieszkańców dla których to tylko kupy gruzu...

Pozdrawiam wszystkich miłośników fortyfikacji. 

   © Piotr Brodziński / Gorzów 1999/2004

Dziękuję wszystkim którzy odwiedzili tę stronę oraz tym którzy do mnie piszą.

Dziękuję wszystkim życzliwym, także tym dzięki którym ta strona ujrzała światło dzienne.

 

Następna strona?   


Odcinek Czechów ] Odcinek Santok ] Odcinek Górki Noteckie ] Jaz na Noteci ] Odcinek Wałcz ] Konstrukcje ] Co nowego? ]

 

 

ver. 07.26.04

 

 

 

NAWIGACJA
Home


Odcinek Czechów
Odcinek Santok
Odcinek Górki Noteckie
Jaz na Noteci
Odcinek Wałcz
Konstrukcje
Co nowego?
Księga Gości
Guest Book Guest Book
Zobacz też
MRU
Fortyfikacje w Polsce
Kontakt
Od Autora

 

Księga Gości Guest Book Guest Book © tekst, zdjęcia i mapki - P.Brodziński e-mail: fortress@op.pl

 

STRONY FORTYFIKACYJNE - FORTRESS WEBSITES - ©PIOTR BRODZIŃSKI 1999/2004

Fortyfikacje w Polsce

Festungsfront Oder Warthe Bogen

 Links

 

 B    A     N     E     R